Velkommen til oss

På gården Nordre Sperre har vi sommerblomster, sauer, korn og fôr. Den tradisjonelle gårdtsdriften er økologisk.

Gårdens historie

Navnet Sperre betyr granskog. Ifølge de gamle bygdebøkene kan det ha vært bosetting her svært lenge. Dessuten ble det funnet en steinalderøks ved elva i forbindelse med bygging av broen i forrige århundre. Elva som renner forbi gården starter omtrent ved Gullhaug i Holmestrand og er kjent som en god gytebekk for ørret.

Livet på gården

Sauene tygger for harde livet og hjelper oss med å holde kulturlandskapet i hevd. I tillegg er det konvensjonell produksjon av sommerplanter som vi selger til grossist og direkte til kunder.

Salg av utplantingsplanter

Salget av utplantingsplanter direkte fra gården har utviklet nærmest av seg selv i løpet av mange år. Pelargonia, stemor, lobelia, surfina, løvemunn, krydderplanter, tomater og agurker er noen av plantene du finner her. Vi har også hagejord, gjødsel og noen fine urner.Ta gjerne kontakt! rune@blomstergard.no r